ఆరు పాటలు, ఆరు ముద్దు సీన్లేనా? ఆమె అందం కావాలి. ఆమె యాక్టింగ్ కావాలి. ఆమె డ్యాన్సులు కావాలి. హీరోల కామెడీని పండించడానికి ఆమె క్యారెక్టర్ కావాలి. కాని ఆమెకు మాత్రం ప్రాధాన్యత అక్కర్లేదు. తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్ ల పాత్ర…