పిల్లలు ఇష్టంగా తినే, నోరూరించే బ్రెడ్ ఉప్మా.. దీని తయారీ ఎలా చెప్మా?

అనుకుంటాం కాని చిరుతిళ్లను ఆరోగ్యకరంగా చేసుకుంటే అంతకన్నా కావలసింది ఏముంది? పొట్ట నిండుగా భోజనం చేసినా సరే.. కాసేపయ్యాక మళ్లీ ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది. తెలుగువారికుండే జిహ్వ చాప్యం అలాంటిది. వయసులో ఉన్నా, వృద్ధాప్యమొచ్చినా సరే.. ఏదో ఒకటి నోటిలో ఆడాల్సిందే. లేకపోతే మనసూరుకోదు.. కడుపాగదు. అందుకే చాలామంది బజార్లో దొరికే ఏవో ఒక చిరుతిళ్లను తెచ్చేసుకుంటారు. డబ్బులు పెడితే వెరైటీలు దొరుకుతాయి కాని పోషకాలతో కూడిన అల్పాహారం వస్తుందా? అందుకే టిఫిన్ కిందైనా, స్నాక్స్ కిందైనా … Read more