మొటిమలను తగ్గించుకోవడానికి ఈ చిట్కాలను ఇలా ట్రై చేశారా?

అందమంతా కనిపించేది ముఖంలోనే. ముఖవర్ఛస్సు ఎంత బాగుంటే.. అంత సౌందర్యం కనిపిస్తుంది. కాని ఒక్కసారి మొటిమలు వచ్చాయంటే ఒకపట్టాన తగ్గవు. కొంతమందికి వచ్చిన కొద్దిరోజులకు తగ్గిపోతాయి. మరికొంతమందికి మాత్రం వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాని వీటిని తగ్గించుకోవడానికి చాలామంది చాలా రకాల ఫేస్ ప్యాక్ లు ట్రై చేస్తుంటారు. చాలా పద్దతులను ఫాలో అవుతారు. వీటిని తొలగించుకోవడానికి చాలా రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. తలలో చుండ్రు వల్ల.. తలలో ఉండే చుండ్రు వల్ల కూడా మొటిమలు వస్తాయని … Read more