ఇవి కూడా చదవండి :  Also Read : Dimple Hayathi :డింపుల్.. హైదరాబాదీ అందాల వొంపు సొంపుల్ అదిరెన్ Also Read : Shivani Narayanan : అందాలకు యువరాణి.. ఈ శివాని.. తమిళ స్మాల్ స్క్రీన్ లో బిగ్…