ఇవి కూడా చదవండి :  Also Read : Nivetha Thomas : ఎర్ర చీర, ఎరుపు బొట్టు, మంచి కాఫీ.. నివేదా ఏంటి మేటర్? Also Read : Dakkshi Guttikonda : ఆర్జీవీ ‘కరోనా వైరస్’ నటి దక్షి గుత్తికొండ…