Corona Virus : కొన్ని రోజులుగా పరిస్థితిని చూసి.. అంటే రోడ్డుమీద పరిస్థితులు మాత్రమే కాదు.. ఆసుపత్రులు, గవర్నమెంట్.. సిస్టమ్ లో పరిస్థితిని చూసి చెబుతున్నా (Corona Virus).. జాగ్రత్తగా ఉండండి.. భయపడండి.. కరోనా రాకముందే భయపడండి. మనకు వస్తుందేమో అన్న…