నలభై కొస్తే బండి బోరింగ్ కు వచ్చేస్తోంది ఎందుకు ? షుగర్ , బిపి , కిడ్నీ సమస్యలు , లివర్ సమస్యలు , గుండె సమస్యలు థైరాయిడ్ , అధిక బరువు , కాన్సర్ , అంటు రోగాల భయం…